Các loại vật tư phụ kiện ngành cấp thoát nước như: Co, Tê, Hai đầu ren ngoài, Hai đầu ren trong, Cà rá, Bầu (Giảm), Rắc co, Nắp bít, Nút bít,..

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

Các loại vật tư phụ kiện ngành cấp thoát nước như: Co, Tê, Lơi, Hai đầu ren ngoài, Hai đầu ren trong, Cà rá, Bầu (Giảm), Rắc co, Nắp bít, Nút bít,..

Size: DN21 - DN114

Chất liệ: Inox, gang, thép đúc, uPVC, HDPE,...